Dyplom 2017 - Alina Błaszkiewicz

 

  

autor: Alina Błaszkiewicz
temat pracy dyplomowej - „ Pomiędzy ”
promotor: prof. Iwona Langowska

 

          Najważniejszą wartością w moim życiu jest rodzina.

Uważam, że powinna ona tworzyć nierozerwalną całość. Nie zawsze jest to możliwe. Zwykle, to życie weryfikuje ostateczny jej kształt

         

           Praca  dyplomowa „Pomiędzy” inspirowana jest pojęciem  emigracji.

 Podejmuję w niej próbę zobrazowania moich przemyśleń opartych na osobistym jej doświadczaniu.

„Pomiędzy” to  obiekt rzeźbiarski o wymiarach 250 cm x 160 cm x 45 cm, złożony z  prostych form geometrycznych. Ich układ kompozycyjny nawiązuje bezpośrednio do ogólnie znanego, prostego do odczytania wzorca brany. Silnie oddziaływujący na mnie charakter symboliczny  bramy wpłynął na rodzaj i mój sposób jej interpretacji. Drzwi, portal, przejście, przesmyk… Nie jest istotne czym są dla mnie: drzwiami domu, mieszkania, hotelu, bramką na lotnisku… Ważne, że są, że mogę je przekraczać.

          „Swoją bramę”, rozumianą  jako symbol  mojego  przechodzenia  pomiędzy różnymi  stanami, buduję z gliny papierowej. Jej wyjątkowa kruchość i delikatność  jest zaprzeczeniem materiału stosowanego do budowy  tego typu obiektów.  Proces powstawania obiektu rzeźbiarskiego oparłam  na wzajemnej konfrontacji formy i materiału. Zestawiając ich odmienne cechy  mogłam  przydawać  nowych znaczeń,  wpisywać  w nie własne interpretacje.