Dyplom 2010 - Dorota Palmowska

autor: Dorota Palmowska
praca dyplomowa wykonana
pod kierunkiem Prof. Joanna Bebarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek w przestrzeni