Program

Sylwetka absolwenta


    Celem kształcenia na Kierunku Rzeźby UMK w Toruniu  jest wszechstronny, zindywidualizowany rozwój studenta.Wyposażenie go w  umiejętności, konieczne w pracy twórczej oraz przekazanie mu wiedzy i wartości humanistycznych na poziomie uniwersyteckim.
 W trakcie zajęć student powinien:                                                                                          
1.    Nabyć umiejętności obserwowanie natury oraz interpretowania jej w twórczy sposób w kontekście złożoności problemu mimesis w sztuce.
2.    Zapoznać się z warsztatem rzeźbiarskim, z uwzględnieniem technik i technologii wykorzystywanych w rzeźbie.                                                                                     

3.   Przygotować się do pracy w zespołach roboczych i twórczych przy realizacji projektów interdyscyplinarnych, architektoniczno-rzeźbiarskich oraz konserwatorskich.                                                                                 
 4.    Poszukiwać własnych środków wypowiedzi budujących jego osobowość artystyczną.

    Ostatecznym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy twórczej w zakresie rzeźby, pojmowanej jako pion sztuki zajmującej się kształtowaniem bryły i przestrzeni. Zwieńczeniem wysiłków studenta związanych ze studiowaniem Rzeźby jest praca dyplomowa. Jest ona pokazem twórczych umiejętności autora, jego wrażliwości i obszaru jego zainteresowań.
Po zakończeniu studiów magisterskich absolwenci Kierunku Rzeźby, mogą ubiegać się przyjęcie na czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne, które prowadzone są na naszej uczelni.więcej>