Historia Zakładu / History

Historia Katedry/Zakładu Rzeźby

 

Studia w zakresie rzeźby w ramach  Wydziału  Sztuk  Pięknych  UMK  istnieją  od  powstania  wydziału  w  1945  r.
Ich  tradycja  wywodzi się  z   Wydziału  Sztuk  Pięknych  Uniwersytetu  Stefana  Batorego  w  Wilnie , gdzie  nauczycielami  rzeźby  byli  m in. Andre  Le  Brun , Henryk  Kuna  i  Stanisław  Horno- Popławski .
„  II  wojna  światowa  położyła  kres  działalności  Uniwersytetu  Stefana  Batorego .
W  1945  roku  uczelnia  została  reaktywowana  jako Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu .  Do  Torunia  przyjechali  z  Wilna  H. Kuna , S. Horno-Popławski  i  T.Godziszewski .”
„Wychowankami  i  pedagogami  toruńskiego  Wydziału  byli  Hanna  Brzuszkiewicz  i  Zofia  Dąbrowska . W  powojennej  historii  Zakładu  Rzeźby  ważną  rolę  odegrali  pedagodzy  wychowankowie  warszawskiej  Akademii  Sztuk  Pięknych:  Barbara  Bieniulis-Strynkiewiczowa,  Adolf  Ryszk  i  Maciej  Szańkowski.  Z  Kierunkiem  Rzeźby  także  związany  był  artysta  malarz  ze  środowiska  łódzkiego  Krystyn  Zieliński.”


Cytaty  pochodzą  z  wstępu  do  katalogu „ Wystawa prac pedagogów  Kierunku  Rzeźby  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  200  rocznicę  założenia  Katedry  Rzeźby  na  Uniwersytecie  Wileńskim” autorstwa  Jerzego  Malinowskiego.