Dyplom 2009- Magdalena Gromadzka

autor: Magdalena Gromadzka
praca dyplomowa wykonana
pod kierunkiem Prof. Joanna Bebarska

 

 

 

       DROGA
Punktem wyjścia do powstania mojej instalacji stał się labirynt, zainteresowały mnie różne sposoby jego interpretacji. Jeden z nich wyjaśnia znaczenie labiryntu jako zmaganie się z samym sobą, walkę z własnymi słabościami, niejako dążenie do doskonałości czy osiągnięcia wyższego poziomu wtajemniczenia.
Problem ważny dla mnie, z którym spotykam się, na co dzień poprzez fakt zafascynowania wspinaniem, które może być jedną z form walki z własną psychiką, ograniczeniami czy strachem.
 Labirynt to droga, trudna wydająca się nie do pokonania, jak też szukanie drogi, również ten aspekt wiąże się nierozerwalnie z życiem wspinaczy- szukanie możliwego przejścia problemu, drogi wspinaczkowej jak i szukanie samej drogi, którą chce się pokonać, (np. w górach).
Labirynt zwykle występuje jako forma rozbudowana w poziomie, na płaszczyźnie, budując go do góry, chciałam odwrócić tą sytuację, przez co podkreślić indywidualne podejście do tematu.
Instalacja, którą stanowi przestrzenna forma geometryczna, budową może budzić skojarzenia z budową ściany wspinaczkowej. Miała sprawiać wrażenie monumentalne, przytłaczać, wywoływać chęć wydostania się na zewnątrz, budzić jednocześnie strach jak i zainteresowanie, chęć wejścia do środka. Miała wywoływać ‘zagubienie’ odbiorcy, a nawet zawroty głowy.
Linie znajdujące się we wnętrzu to droga, sam ruch podczas wspinania, poszukiwanie możliwego przejścia, czy labirynt myśli, w jaki każdy może się uwikłać;

                                                                     Magdalena Gromadzka