Dyplom 2011- Marta Otocka

 

 

 autor: Marta Otocka
temat pracy dyplomowej - Poszukiwanie formy - znaku.
tytuł -„Zapis pamięci”
promotor: prof. Iwona Langowska

 

 „Zapis pamięci”
Praca zbudowana jest z drutu kolczastego i plecionego ręcznie na podobieństwo cierni. Cierń ma bardzo bogatą symbolikę.

Oznacza zarówno cierpienie i ból, jak również ukojenie, opiekę, drogę do zbawienia, materializm, a równocześnie ascezę.
Proces wyplatania, poprzez powtarzaną stale czynność, przypomina modlitwę różańcową.

Konstruowanie pracy miało być wyrazem nawarstwiania się, odkładania i zapisywania wydarzeń, decyzji, działań w pamięci i konstrukcj

i wewnętrznej człowieka, które współtworzą jego tożsamość, osobowość, charakter.

Czas weryfikuje zapis pamięci sprawiając, że przeszłość zyskuje ciężar i gęstość.
Miejsce, które wybrałam dla pracy nie jest przypadkowe, posiada istotne cechy, odpowiadające treści, która stała się punktem wyjścia do jej powstania.

Chciałam delikatnie odnieść się do historii Małego Księcia i Róży („Mały Książę” autorstwa Antoine de Saint - Exupery),

hodowanej przez niego z troską w wyizolowanych, specyficznych warunkach.
Światło jest ważnym symbolicznie elementem rzeźby, w moim przekonaniu nadającym jej pozytywny wydźwięk.


Marta Otocka