Dyplom 2012- Tomasz Szymichowski

  autor: Tomasz Szymichowski
temat pracy dyplomowej -
tytuł - "Energia siły"
promotor: prof. Iwona Langowska
 
 
 
 
 
Tematem mojej pracy jest siła wyrażająca się przez ruch. W celu przedstawienia jej charakterystycznych cech zestawiam dwa rodzaje zapisu: jeden w postaci obiektu rzeźbiarskiego złożonego z fragmentów pni złamanych przez wichurę, drugi to film rejestrujący moje treningi extreme martial arts w sali gimnastycznej. Próbuję skontrastować te dwa zapisy różnych zupełnie działań w ten sposób, by można było w obu dostrzec tę samą działającą zasadę oraz zwrócić uwagę na uniwersalny charakter pewnych jej elementów a także na specyfikę różnic  obu zjawisk.
Obiekt rzeźbiarski składa się z kilkunastu elementów drewnianych w postaci fragmentów złamanych przez wiatr drzew. Mają one długość około dwóch i pół metra i ustawione są tak, aby wyeksponować połamane przez żywioł drewno. Ze względów konstrukcyjnych elementy te są umieszczone na płycie stanowiącej niezbędną stabilizację dla ich ciężaru.. W obrębie tej części pracy ważna dla mnie jest ekspresja, jaka powstaje przez przejście od naturalnego, spokojnego rytmu drzewa powstałego przez jego długoletni wzrost, do brutalnie rozerwanych części, rozszarpanego drzewa będącego efektem działania wielkiej siły w ciągu kilku sekund.
W filmie staram się zobrazować po części cel moich treningów polegający na ekspresji ruchowej ciała jak i sam proces wykonywania ćwiczeń w wielu powtórzeniach. Są to autentyczne nagrania z moich treningów pomagające mi w zgłębianiu techniki, a  większość z nich powstała wyłącznie dlatego bym mógł na ich podstawie dokonać potrzebnej korekty techniki sportu, który uprawiam.  
Wybrałem takie rodzaje surowego zapisu chcąc zadziałać autentycznością i bezpośredniością przekazu, a tym samym uniknąć kreacji i fantazji pozostawiając widzowi własną  interpretację. Osobiście traktuję moją pracę jako rozważanie na temat duchowości jednostki w swoich poszukiwaniach siły i wartości.