Dyplom 2007 - Piotr Tołoczko

 

Sen Eschera

autor: Piotr Tołoczko
praca dyplomowa wykonana
pod kierunkiem prof. Macieja Szańkowskiego

 

 

 

Sen Eschera

Cornelius Escher (jeden z ciekawszych holenderskich grafików ubiegłego wieku) przedstawiał na płaszczyźnie świat niemożliwy. Przeczuciem i wyobraźnią przekraczał wymiar przestrzeni euklidesowej i zaprzeczał jej obiektywności. Jego sztuka stała się dowodem na istnienie rzeczy niemożliwych. Poza grafiką działał również na skraju wielu nauk: geometrii, matematyki i psychologii. To co dyktowała mu intuicja, wiedza i wyobraźnia starał się zanotować na płaszczyźnie swoich grafik.W pracy „Sen Eschera” zajmowałem się iluzją escherowską, lecz oderwaną od płaszczyzny i wprowadzoną w przestrzeń. Moim zamiarem było przekonanie widza o istnieniu równoległych i niemożliwych przestrzeni w obrębie konkretnego miejsca.Do pomieszczenia toruńskiej wieży ciśnień wstawiłem system luster w taki sposób, aby były niewidoczne. Resztę iluzji dopełniły mury zabytkowej wieży oraz każdy obserwator, którego postać stawała się przedmiotem zwielokrotnień i odbić. Pomieszczenie utrzymane w lekkim półmroku potęgowało efekt onirycznej niestałości tytułowego snu.