Dyplom 2007 - Dawid Wawrzyniak

 [...]

autor: Dawid Wawrzyniak
praca dyplomowa wykonana
pod kierunkiem prof. Macieja Szańkowskiego