Dyplom 2012- Weronika Mądrzejewska


  autor: Weronika Mądrzejewska
 temat pracy dyplomowej - „ Poszukiwanie granic własnej przestrzeni emocjonalnej”
promotor: prof. Iwona Langowska
 
„ Poszukiwanie granic własnej przestrzeni emocjonalnej”
 
    Tematem pracy dyplomowej jest własna przestrzeń emocjonalna, którą próbuję zdefiniować poprzez wyznaczenie jej granic.
    Jako środek wypowiedzi artystycznej wybrałam instalację. W moim odczuciu jej twórcze możliwości pozwalają mi poszukiwać ważnych dla mnie wartości znaczeniowych.
W instalacji składającej się z kilkudziesięciu elementów umożliwiłam takie poruszanie się odbiorcy, dzięki któremu mogłam zakreślić granice własnej intymności. Z jednej strony, pozwalam niektóre z nich przekraczać, ale są też takie, które ujawniam jako nieprzekraczalne i niedostępne dla innych.
    Instalacja została zbudowana z trzech zasadniczych materiałów, których warstwa znaczeniowa, w moim odczuciu odgrywa bardzo ważną rolę w odbiorze pracy. Zastosowałam delikatność półprzezroczystych tkanin tworzących „labirynt”, kruchy „ciepły” papier, który posłużył do zbudowania formy „przejścia – bramy” oraz formę pionową- „twardą płaszczyznę nie do przebycia”.
    Całość scala zastosowanie wyłącznie bieli oraz kierunków pionowych wszystkich elementów tworzących instalację.