Kierunek Rzeźba / Sculpture Studios

Kierunek Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych kontynuuje 200-letnią tradycję Wydziału Sztuk

Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Z jego dawną i najnowszą historią związani są tacy artyści jak Andre Le Brun, Henryk Kuna,

Stanisław Horno Popławski, Tadeusz Godziszewski, Barbara Bieniulis Strynkiewiczowa,

Adolf Ryszka, Maciej Szańkowski.


Obecnie kształcenie na Kierunku Rzeźby odbywa się w oparciu o następującą strukturę: