OBIEKTY RZEŹBIARSKIE

prof. UMK Andrzej Borcz
dr Maciej Wierzbicki

 

 

 

 

 Program kształcenia na Kierunku Rzeźby stwarza elastyczne i różnorodne ramy dla indywidualnego komponowania przez studenta, odpowiadających jego zainteresowaniom treści programowych. Program ten daje możliwość rozwoju artystycznego i wyposaża studenta w umiejętności warsztatowe i zawodowe potrzebne na współczesnym rynku pracy. Specjalność OBIEKTY RZEŹBIARSKIE  ma na celu stworzenie zróżnicowanych treści kształcenia dla tych studentów, którzy, z racji swych predyspozycji, własny rozwój wiążą z indywidualną nieskrępowaną drogą twórczą. Chcą nabyć umiejętności pozwalające im dysponować subtelnymi środkami plastycznymi umożliwiającymi obrazowanie  własnych odczuć i przemyśleń a także tworzenie obrazu natury, w tym człowieka w szczególności. Zagadnienia prowadzone są w sposób umożliwiający studentom  zapoczątkowanie drogi twórczej poprzez próby znalezienia własnych środków artystycznej wypowiedzi w kontekście sztuki współczesnej.

    Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w zakresie rzeźby,

pojmowanej  jako pion sztuki zajmującej się kształtowaniem brył i przestrzeni

a także obrazowania rzeczywistości. Posiada szczególne umiejętności pozwalające

mu tworzyć własne  nowatorskie  obiekty rzeźbiarskie,  zajmować się  rzeźbą  

w przestrzeni publicznej  i we wnętrzu architektonicznym.

Jest przygotowany do  uczestnictwa w  konkursach  rzeźbiarskich

oraz do podjęcia indywidualnych izespołowych rzeźbiarskich realizacji.