TECHNIKI NOWE


 
Przedmiot Techniki nowe zajmuje się problematyką warsztatową dotyczącą nowych materiałów i metod stosowanych w rzeźbie. Program kładzie nacisk na świadome
 i twórcze rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych,
 a w konsekwencji na wybór adekwatnych sposobów realizacji projektów rzeźbiarskich.
Sztuka współczesna obok materiałów klasycznych wykorzystuje i łączy ze sobą całą gamę materiałów syntetycznych. Żywice, kauczuki i ich pochodne znane są od lat
50-tych ubiegłego wieku. Tworzywa te z racji swoich cech: łatwości w formowaniu,
barwieniu, lekkości, możliwości łączenia z wieloma materiałami oraz możliwości wykonywania  imitacji  otwierają  przed rzeźbiarzem nowe możliwości. W  projekcie artystycznym wybór tworzywa rzeźbiarskiego oraz decyzja dotycząca sposobu jego użycia nabrały znaczenia. Dla współczesnego twórcy - ale też i odbiorcy - elementy
te stały się nośnikami znaczeń i kontekstów wpływających na odbiór dzieła.

Dynamiczny rozwój nowych  technik i technologii otwiera więc przed artystą  nieograniczone możliwości w kreowaniu swoich koncepcji, tak więc aktualizowanie wiedzy z tego zakresu pozwala na dokonywanie trafnych wyborów i w konsekwencji tworzenie celnego przekazu artystycznego.

Godziny przedmiotu wypełnione zostały ćwiczeniami – doświadczeniami. W ramach programu realizowane są zadania związane z materiałami syntetycznymi / żywice, kauczuki /, imitacjami materiałów rzeźbiarskich oraz ćwiczenia kreatywne będące specyficznym indywidualnym laboratorium.