LITERNICTWO 

prof. UMK Alicja Majewska 


 Przedmiot Liternictwo realizowany jest na I roku kierunku Rzeźba . 

Program porusza  problematykę użycia litery w  kompozycjach rzeźbiarskich płaskich i przestrzennych. 

Zakres  zadań wykonywanych przez studentów obejmuje teoretyczne podstawy liternictwa, zadania kreacyjne  oraz zagadnienia warsztatowe.

Ćwiczenia poprzedzone są krótkimi wprowadzeniami przybliżającymi tematykę: litera w kontekście historycznym, 

podstawowe zasady projektowania układów literniczych, relacja treść – forma, obszary stosowania litery: medal, tablica, pomnik, obiekty przestrzenne.
Student w formie praktycznej, według zasady stopniowania trudności i złożoności,  zdobywa

umiejętności w zakresie użycia litery jako elementu składowego projektu rzeźbiarskiego.