MEDALIERSTWO I MAŁA FORMA RZEŹBIARSKA /Medal and Small Sculpture Forms Studio

PRPGRAM  PRZEDMIOTU  MAŁA  FORMA  RZEŹBIARSKA  I  MEDALIERSTWO

Prowadzący:  prof.  Joanna  Bebarska
                         dr hab. Sebastian MikołajczakStudia magisterskie

Propedeutyka                                                                                        II rok

                 
Celem  przedmiotu  jest  wprowadzenie  studenta  w  problematykę  małego  reliefu  i  sztukę  formowania  przestrzennego  w  niewielkiej  skali  w  stopniu  podstawowym.Ćwiczenia  prowadzone  są  w  oparciu  o  naturę.


 Specjalizacja                                                                                        III  i  IV  rok 

             
W  oparciu  o  wyniesioną  wiedzę  i  doświadczenia  z  zakresu  komponowania  małych  utworów  przestrzennych  i  reliefowych , ćwiczenia  zakładają  upraktycznienie  nabytych umiejętności  na  drodze  skonfrontowania  ich  zadanym  tematem.Program zakłada  stopniowanie trudności  zadań  na  poszczególnych  latach  studiów.


                                                                                                                IV rok

 

Przygotowanie  studenta  do  tworzenia  własnych  koncepcji  z  zakresu  medalierstwa  i  małej  formy  rzeźbiarskiej .Realizację  obiektów  uzależniam  od  predyspozycji studenta  i  jego  preferencji  co  do  wyboru  sposobu  transponowania  rzeczywistości i  jej  rzeźbiarskiego  obrazu.
Student  ma  możliwość  wykonania  w  na  specjalizacji  pracy  dyplomowej.