RZEŹBA DLA KIERUNKU KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI


prof. UMK Alicja Majewska 
prof.  Iwona Langowska

dr Sebastian Mikołajczak

dr Maciej Wierzbicki

dr Aleksander Paskal

 

 

    Pracownia Rzeźby i Kopii prowadzi zajęcia z przedmiotu Rzeźba dla studentów I- ego roku ogólnego Konserwacja Restauracja Dzieł Sztuki oraz zajęcia z przedmiotu Rzeźba i Kopia dla studentów specjalizacji Konserwacja Rzeźby Kamiennej i Detalu

Architektonicznego.Studia  odbywają się trybem jednolitym magisterskim i trwają sześć lat.
    Realizowany program dydaktyczny ma na celu rozwijanie zdolności niezbędnych w wykonywaniu  zawodu konserwatora dzieł sztuki  takich jak: wizualna  i stylistyczna umiejętność analizy rzeźby, umiejętność w zakresie obróbki rzeźbiarskiej różnych materiałów oraz  nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu technologii rzeźbiarskiej.
  Ćwiczenia na roku I- ogólnym, w wymiarze 60 godzin, mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rzeźby oraz umożliwiają podjęcie decyzji przy wyborze specjalizacji.Na roku  II, III, IV i V studiów w ramach  840 godzinnego programu studenci wykonują:
-  ćwiczenia z natury / głowa, popiersie, detal anatomiczny/
- liternictwo
- sztukatorstwo- detal architektoniczny / stiuk, elementy ciągnione przy użyciu szablonów
   oraz wykonane techniką narzutu /
- zagadnienia techniczno- technologiczne / imitacje materiałów rzeźbiarskich: kamień, metal,
   ceramika /
- kopia w materiale rzeźbiarskim / marmur, piaskowiec, wapień, drewno/
Zajęcia kończą się pracą dyplomową  realizowaną  na roku V.