Praktyki zawodowe


Praktyki zawodowe w pracowni konserwatorskiej - Agnieszka Katarzyna Przepióra- Konserwacja Dzieł Sztuki

Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie

Ołtarz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- z pięcioma obrazami Hermana Hana Z 1618 R.