PODSTAWY REKONSTRUKCJI SNYCERSKIEJ DLA KIERUNKU KONSERWACJI I RESTAURACJI RZEŹBY POLICHROMOWANEJ I RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO

 dr Sebastian Mikołajczak

mgr Stanisław Kośmiński

 

 

Przedmiot Podstawy Rekonstrukcji Snycerskiej realizowany jest w formie ćwiczeń i wykładów. Program opiera się na podstawowych zagadnień warsztatowych techniki artystycznej obróbki drewna- snycerstwo, rzeźba w drewnie.

Realizowane bloki tematyczne:

Techniki artystycznej obróbki drewna- snycerstwo, rzeźba w drewnie.

- relief wklęsły

- relief wypukły

- relief ażurowy

- obróbka rzeźby przestrzennej

- ćwiczenie kreacyjne

- rekonstrukcja detalu rzeźbiarskiego

- problematyka warsztatu rzeźbiarskiego w kontekście stylu historycznego.