KOMPOZYCJA RZEŹBIARSKA

 dr.hab Katarzyna Adaszewska

 

Propedeutyka Projektowania Architektoniczno- Rzeźbiarskiego.    

Kompozycja jako przedmiot nauczania na kierunku Rzeźba istnieje od 1997 roku. Program dydaktyczny tego przedmiotu stanowił autorski projekt prof. Krystyna Zielińskiego. Z czasem przedmiot zyskał nową nazwę Propedeutyki Projektowania Architektoniczno Rzeźbiarskiego. Po roku 2007, po śmierci profesora Zielińskiego, program uległ niewielkim modyfikacjom, utrzymując mimo wszystko   główne założenia dydaktyczne.  Założonym celem przedmiotu jest wyrabianie u studentów umiejętności analizowania obiektów wizualnych dających się postrzegać w otaczającej nas rzeczywistości ... oraz przekształcanie doznanych wrażeń w dzieła rzeźbiarskie, rozumiane w dzisiejszym, szerokim zakresie funkcjonowania tej dyscypliny. Zajęcia mają służyć odkrywaniu sposobów budowania dzieła plastycznego, zasady rozumienia działalności twórczej jako osobistej kreacji dzieła artystycznego począwszy od najprostszych złożeń jego elementów w utwory płaskie i przestrzenne a także wyrobienie umiejętności analizowania obiektów wizualnych dających się postrzegać w otaczającej nas rzeczywistości w kategoriach przedmiotu, zjawiska i procesu. Dzięki takiemu założeniu przedmiot wymaga od studenta podążania drogą eksperymentu. Skrupulatnie ułożone ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie cyklu zadań dotyczących najpierw problemów płaszczyzny a później przestrzeni.