Projektowania Architektoniczno- Rzeźbiarskiego

 dr.hab Katarzyna Adaszewska

 

ROK IV 

 

 

Temat ćwiczenia:

 

Projekt koncepcyjny organizacji przestrzeni placu między Rektoratem a Biblioteką UMK.

Przedmiot prowadzony jest w korelacji z przedmiotem Symulacje komputerowe w przestrzeni  architektoniczno- urbanistycznej.