CERAMIKA ARTYSTYCZNA / Ceramics Studio

prof. Iwona Langowska 

dr Aleksander Paskal

 

 

                                       

STUDIA STACIONARNE MAGISTERSKIE

 

UNIKATOWE TECHNIKI CERAMIKI

 

            Przedmiot obejmuje poznanie w stopniu podstawowym problematyki dotyczącej projektowania i realizacji unikatowych form ceramicznych wraz z zagadnieniami techniczno-technologicznymi.

            Program przedmiotu realizowanego w formie ćwiczeń zawiera:


            część teoretyczna:

            • ceramiczny warsztat - podstawy problematyki technik i technologii stosowanych w ceramice artystycznej (wykład)

 

            część praktyczna:

            • właściwości mas ceramicznych

            • sposoby i metody budowania unikatowych form ceramicznych
               (płaty, wałki, odciski, odlewy)
            • barwienie, szkliwienie (budowa szkliw)

            • metody wypału (elektryczne piece ceramiczne, raku)

            • problemy plastyczne - (poszukiwanie wzajemnych relacji pomiędzy formą, fakturą i barwą.)

 


SPECJALIZACJA-CERAMIKA

           

            W oparciu o nabytą w ramach przedmiotu Unikatowe Techniki Ceramiki wiedzę i doświadczenie z zakresu projektowania i realizacji unikatowych form ceramicznych program obejmuje:
            • realizację ćwiczeń o wzrastającym stopniu złożoności pozwalającym na  dalsze poznawanie i doskonalenie środków wyrazowych
            • kształtowanie swobodnego, świadomego stosowania środków wyrazowych we własnej wypowiedzi artystycznej

            • umiejętne łączenie szeroko rozumianych środków artystycznych z wymogami ceramicznych procesów techniczno-technologicznych
            • dążenie do możliwie szerokiego opanowania rzemiosła ceramicznego przygotowującego do tworzenia własnego warsztatu ceramicznego

 

            Założenia programowe Specjalizacji – ceramika to wielostronny, indywidualny rozwój świadomości twórczej studenta, przygotowujący go do podjęcia samodzielnego tworzenia własnej wypowiedzi artystycznej w zakresie ceramiki   

             artystycznej.

 

            Program przewiduje możliwość realizacji pracy dyplomowej w pracowni ceramiki.