RZEŹBA PODSTAWY

prof. UMK Andrzej Borcz
dr Maciej Wierzbicki

 

PROGRAM PRACOWNI 

 

 

 

 

Podstawą programu pracowni dla I roku jest studium z natury: studium czaszki, studium głowy, studium aktu w kontrapoście. W trakcie tych ćwiczeń studenci rozwijają podstawowe umiejętności wnikliwej obserwacji modela oraz konstruowania i komponowania brył, przy użyciu takich środków jak wielkości, masy, kierunki, napięcia.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o krótkie wykłady wprowadzające i korekty indywidualne.

Ważną częścią programu jest portret i ćwiczenia klauzulowe, w których studenci mają okazję do wyrażenia swojej postawy artystycznej i sposobu myślenia o sztuce. Prace studentów wykonywane w ramach ćwiczeń klauzulowych są w pełni samodzielne i kończą się publicznym odbiorem w formie dyskusji.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie w stopniu dostatecznym wszystkich ćwiczeń przewidzianych na dany semestr.