Orońsko

Plenery w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Plenery w CRP w Orońsku odbywają się w okresie wakacyjnym niemal corocznie.
Zazwyczaj studenci pracują w materiale udostępnionym przez organizatorów w taki sposób, aby praca ta sprawiała przyjemność i jednocześnie dostarczała doświadczeń warsztatowych. Istotnym zadaniem jest też praca w przestrzeni orońskiego parku. Polega na znalezieniu odpowiedniego miejsca i stworzeniu w nim takiej sytuacji przestrzennej, która byłaby wynikiem emocjonalnego, artystycznego ustosunkowania się do tego miejsca.
Często w czasie naszych pobytów w Orońsku równolegle odbywają plener studenci z innych uczelni artystycznych. Obecność dwóch grup jednocześnie przynosi zwykle wielkie korzyści dla obu stron. Wymiana doświadczeń i opinii, wzajemna pomoc, wspólne rozmowy i zabawy przy ognisku konsolidują oba zespoły. Okazja do wspólnej pracy z elementami zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze, zawsze owocują nowymi przyjaźniami. Wspólnie też dzięki dokumentacji filmowej CRP można zapoznawać się z interesującymi wydarzeniami w sztuce.
Jest też okazja do obserwacji bardzo ciekawych  wydarzeń na żywo. Co roku w tym samym czasie odbywa się plener z cyklu „Język Geometrii”. Uczestniczy w nim wielu cenionych artystów z kraju i z zagranicy. Wieczorami odbywają się wykłady, dyskusje i autoprezentacje uczestników. Tematyka bardzo interesujących wykładów bywała przez nas roztrząsana przy ognisku jeszcze wielokrotnie.  
Wszyscy uczestnicy pleneru mają okazję za sprawą przewodnika usłyszeć historię i zwiedzić wszystkie zakątki CRP, w tym pałac Józefa Brandta oraz wszystkie galerie wystawowe i magazyny muzealne z pracami wielu wybitnych polskich artystów, pracownie specjalistyczne w tym gisernię i pracownię ceramiczną, z której studenci zazwyczaj chętnie korzystają.
Z zaplecza technicznego korzystają często artyści indywidualnie pracujący w Ośrodku. To dla studentów również okazja do zapoznania się z metodami pracy różnych twórców, jak też z nimi samymi.