Łyna

Plener rzeźbiarski dla studentów UMK odbył się w roku 2004 w bazie Stowarzyszenia Jeździeckiego „Szarża” w Łynie koło Nidzicy w woj. Warmińsko-Mazurskim. Studenci pracowali głównie w drewnie i w kamieniu, ale powstawały też instalacje oraz działania interdyscyplinarne. Ważnym punktem pleneru były warsztaty plastyczne zorganizowane przez studentów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łynie oraz podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy. Dla bardzo licznej grupy uczestników zajęcia te miały przede wszystkim charakter integracyjny. Określony temat był realizowany indywidualnie lub grupowo w najróżniejszy sposób, w formie literackiej, plastycznej oraz muzycznej. Wszyscy uczestnicy pracowali z wielkim zaangażowaniem świetnie się przy tym bawiąc.
  • ico