The ‘Dialogue’ project 2009

The ‘Dialogue’ project was organized by the Medallic Sculpture Studio at the National Academy of Art in Sofia [Bulgaria] in prof. Bogomil Nikolov’s studio and by the Medal and Small Sculpture Forms Studio at the Nicolaus Copernicus University in Torun [Poland] in prof. Joanna Bebarska’s studio. Project was held in year 2009 and is a result of mutual cooperation between both studios.

 

Projekt Dialogue zrealizowany przez Akademie Sztuk Pieknych w Sofii [Bulgaria] pracownia Medali i Rzeźby Prof. Bogomila Nikolova oraz Wydzial Sztuk Pieknych UMK [Polska] pracownia Małej Formy i Medalierstwa Prof. Joanny Bebarskiej. Projekt był prowadzony w roku 2009 i jest rezultatem wzajemnej współpracy obydwu pracowni.