ćwiczenia w formie płaskiej

 

 

1.Dowolnie duży prostokąt podzielić za pomocą różnych linii na pięć kontrastujących ze sobą pod względem wielkości i kształtu części.

 

                          a). szkic rysunkowy na papierze

                          b). forma plakiety z gliny

 

2.Na płytce z gliny w kształcie koła ( średnica  ) umieścić tak kilka figur ( koło , trójkąt , prostokąt), aby tworzyły kompozycję zamkniętą .

 

                          a). szkic rysunkowy na papierze

                          b). forma plakiety z gliny

 

 

3..Skonstruować układ symetryczny o charakterze struktury. Odnaleźć i wyodrębnić  elementy, które stanowiąc część układu będą wyróżniały się indywidualnymi cechami.