Maciej Wierzbicki

 

 

 

 em.wierzbiccy@autograf.pl
 

Maciej Wierzbicki – urodzony 26 marca 1978 r. w Ostródzie, w 1998 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie, w latach 1999 – 2004 studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z rzeźby  w 2004 r. w pracowni prof. Józefa Szczypki. Zajmuje się rzeźbą, małą formą i medalierstwem. Od 2005 roku asystent w Zakładzie Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Graduate of the Faculty of Fine Arts, Nicolaus CopernicusUniversity in Toruń. Diploma (hon.) in 2004 in the atelier of

Professor Józef Szczypka. Since 2005 employed in the Department of Sculpture, Faculty of Fine Arts NCU.

Artistic activities in the field of sculpture, small forms andmedal engraving.The author of 3 individual exhibition. Participant in several joint exhibitions.

 

 Autor wystaw indywidualnych:
 Galeria Nad Wisłą – Toruń 2007,
 Galeria Officyna – Szczecin 2008

 Bierze udział w wystawach zbiorowych i plenerach rzeźbiarskich, między innymi:
  Minigaleria w Domu Muz – Toruń 2005,
 „Dyplom 2004” – Toruń 2005,
 „W dziesiątą rocznicę śmierci prof. Adolfa Ryszki” – Toruń 2005,
 „Mała forma rzeźbiarska” – Koszalin 2006,
 „Postmodernizm w muzyce współczesnej i sztukach plastycznych” – Bydgoszcz 2006,
 XXX Światowy Kongres Medalierski F.I.D.E.M. – Kolorado Springs USA 2007,
 Plener rzeźby w kamieniu „Rzeźba dla Warszawy” – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 2007,
 Rzeźba dla Warszawy „Kolekcja dla śródmieścia” – Galeria DAP, Warszawa 2008,
 Festiwal „Pro.existance” - Schloss Brollin, Niemcy 2008,
Wystawa interdyscyplinarna “Fala” – Centrum Kultury 105, Koszalin 2008