• Laboratory of dream
    Laboratory of dream
  • Laboratory of dream
    Laboratory of dream

Laboratorium Snu/Laboratory of dream

 

 Sen jest nie tylko komunikatem (ewentualnie zaszyfrowanym komunikatem), ale
również aktywnością estetyczną, grą wyobraźni, która jest wartością samą w sobie.
Gdyby sen nie był piękny, intrygujący można by o nim szybko zapomnieć.
                                                                          
                 Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu, tłum. A. Holland, Warszawa 1992