Krystyn Zieliński

Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi uzyskał w 1954 roku i od tego roku aż do 1999 był pedagogiem swojej macierzystej uczelni. Od 1984 roku profesor. W latach 1965-1971 pełnił funkcję kierownika pracowni kompozycji, w latach 1969-1971 prodziekana Wydziału Tkaniny, w latach 1971-1975 prorektora, następnie w latach 1978-1981 dziekana Wydziału Malarstwa i Grafiki. Funkcję rektora PWSSP w Łodzi objął w lutym 1981 roku-były to pierwsze demokratyczne wybory rektora uczelni po 15 latach mianowania rektorów. Krystyn Zieliński pełnił tę funkcję także przez następne dwie kadencje do roku 1987.
Od 1995 roku pracuje również w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi a od 1997 roku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Poza karierą akademicką Krystyn Zieliński pełnił wiele innych ważnych funkcji:
w latach 1987-1990 był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Artystycznego, w latach 1988-1989 członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, w latach 1990-1999 sprawował funkcję przewodniczącego Sekcji Szkół Artystycznych Rady Głównej.

Krystyn Zieliński zaliczany jest do nurtu sztuki konstruktywistycznej, uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki oraz utworów z pogranicza plastyki i muzyki. Od 1954 roku brał udział w kilkuset wystawach zbiorowych i indywidualnych, plenerach i sympozjonach.

Jako pedagog Krystyn Zieliński otrzymał szereg nagród za działalność dydaktyczno-wychowawczą:
Nagrody Ministra Kultury i Sztuki w roku 1971, 1974, 1982, 1987 oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne w roku 1992, 1997.
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za wkład pracy i zaangażowanie  w działalność Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
Nagrody Rektora PWSSP w Łodzi za działalność artystyczną, dydaktyczną i organizacyjną w latach : !975, 1986, 1989, 1991, 1994, 1998.
Otrzymał także odznaczenia państwowe i resortowe : Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie i we Wrocławiu, w Muzeum Sztuki w Łodzi, muzeum Pomoża Zachodniego w Szczecinie, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, w Koszalinie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Nicle Arts Muzeum-the University of Calgary, Krannert Art Muzeum w Urbana, Muzej na Sovremenato Umetnost w Skopie, Muzeum Mondriana-Mondieneahuis-Amerstoot (Holandia), Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Grabowski Gallery w Londynie, Galeria "Michael" w Bremie, Sveagalleriet w Sztokholmie, Galerii W. Siemiona w Perkozach, w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.