Joanna Bebarska

 

Twórczość w zakresie rzeźby i medalierstwa

 

  Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni doc. Barbary Bieniulis - Strynkiewiczowej. Dyplom w 1979 roku. Od 1980 roku pedagog UMK. W roku 1981 odbyła staż asystencki u prof. Zofii Demkowskiej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a po uzyskaniu kwalifikacji I i II stopnia otrzymała w roku 2002 tytuł naukowy profesora. Prowadzi Pracownię Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

O swojej działalności artystycznej mówi: ,,Geometria zaistniała w mojej twórczości wiele lat temu, jako jeden ze środków budujących rzeźbę lub plakietę. Obecnie jest ich głównym elementem konstrukcyjnym. Geometria interesuje mnie jako obszar poszerzający wartości moich parac o elementy symboliczne, a także czynnik inspirujący do nowych rozwiązań formalnych".

Jest autorką ośmiu wystaw indywidualnych, brała udział w 22 wystawach międzynarodowych, oraz 50 ogólnopolskich i środowskowych.
Prace w zbiorach:
BWA w Toruniu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Południowego Podlasia w Białej podlaskiej, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Toruniu, muzeum w Grudziądzu, muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Muzeum Miejskie w Kopenhadze, Muzeum Watykańskie. W zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

 

 

 

Graduate of the Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus
University in Toruń. Diploma in 1979 in the atelier of Associate
Professor Barbara Bieniulis- Strynkiewiczowa. Since 1980
employed at the Faculty of Fine Arts, NCU in Toruń. Received
the title of Professor in 2002.
Artistic activities in the field of sculpture and medal engraving.
The author of 8 individual exhibitions. Participant in 25
international and foreign exhibitions, ca. 50 national and local
exhibitions. Works in museum collections in Poland and
abroad.