• Autoportret
  Autoportret
 • Bezimienny
  Bezimienny
 • Manekin
  Manekin
 • Dotknięcie
  Dotknięcie

Iwona Langowska

 iwonalangowska@op.pl

 

 

 

Studiowała na Wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku w pracowniach prof. Franciszka Duszenki i prof. Adama Smolany. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Adama Smolany w 1978 roku. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1980 roku pracownik naukowo - dydaktyczny Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Obecnie zatrudniona na stanowiku profesora nadzwyczajnego.


 Uprawia twórczośc w zakresie rzeźby i medalierstwa

 

Swoje prace prezentowała na 11 wystawach indywidualnych. Brała udział w ok.80 wystawach zbiorowych międzynarodowych, ogólnopolskich, środowiskowych oraz w ogólnopolskich plenerach ceramicznych i rzeźbiarskich.

 Prace w zbiorach muzealnych w kraju i za granicą 

 

Graduate of the Faculty of Sculpture, Academy of Fine Arts in Gdańsk, studied in ateliers of Professors Franciszka Duszenki

and Adam Smolana. Diploma in 1978 in the atelier of Professor Adam Smolana.Employed at the Faculty of Fine Arts NCU in Toruń since 1986,presently as a professor.Artistic activities in the field of sculpture and medal engraving.The author of 11 individual exhibitions. Participant in ca. 90national, international and local exhibitions.

 

Żeby rzeźbić muszę w ,,czymś" bardzo  emocjonalnie uczestniczyć.

Myślę, że mogę wówczas wyrazić raczej doświadczanie świata, niż sam świat widzialny.

W procesie powstawania moich rzeźb dużą rolę odgrywa intuicja.

To właśnie ona jest dla mnie miarą prawdziwości odczuwania świata.

 

Treści osobiste są stałym elementem mojej twórczosci.