I edycji Konkursu „ KIERUNEK RZEŹBA”.

W dniach 22-27 września 2008r w pracowniach Zakładu Rzeźby odbywają się
Warsztaty Rzeźbiarskie, które są II etapem I edycji Konkursu „ KIERUNEK
RZEŹBA”. Imprezę tą organizują : Liceum Plastyczne w Grudziądzu, Wydział
Sztuk Pięknych / Zakład Rzeźby/ oraz Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki
Czasu” w Toruniu. Patronatem imprezę objął Marszałek Województwa
Kujawsko –Pomorskiego, który także ufundował pierwszą nagrodę –
profesjonalny laptop.
Konkurs skierowany jest do młodzieży z Liceów Plastycznych . Spotkał się z
dużym zainteresowaniem. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z całej Polski
,zawierających dokumentację fotograficzną prac rzeźbiarskich, komisja
dokonała wyboru 10 osób, które otrzymały zaproszenie do udziału w II etapie konkursu.

W ramachwarsztatów młodzież realizuje zadanie konkursowe / portret/.

Program obejmuje także zajęciaw pracowniach : ceramicznej i giserni oraz spotkania z toruńskimi twórcami.
28 września 2008roku o godzinie 11.00 w Centrum Sztuki Współczesnej
odbędzie się wernisaż prac uczestników warsztatów oraz zostaną ogłoszone
wyniki konkursu .

 

Laureatką I edycji Konkursu  „ Kierunek Rzeźba”  
 została  Ewa Sadowska - uczennica Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego z Opola.