• Art & Design, University of Tsukuba, Japan
  Art & Design, University of Tsukuba, Japan
 • Assistant Professor Shinji Miyasaka
  Assistant Professor Shinji Miyasaka
 • Assistant Professor Fumiya Kawashima
  Assistant Professor Fumiya Kawashima
 • Part-time lecturer Shunsuke Komatsu
  Part-time lecturer Shunsuke Komatsu
 • Yoshin Hamuro
  Yoshin Hamuro
 • Ken Mogami
  Ken Mogami
 • Masahiro Kuroda
  Masahiro Kuroda
 • Fumiya Honda
  Fumiya Honda
 • Tamaki Noguchi
  Tamaki Noguchi
 • Sakyo Machino
  Sakyo Machino
 • Mitsuki Sue
  Mitsuki Sue
 • Yuka Aizawa
  Yuka Aizawa
 • Akira Sawada
  Akira Sawada
 • Co-researcher Taishi Takemoto
  Co-researcher Taishi Takemoto

Art & Design, University of Tsukuba, Japan

Assistant Professor Shinji Miyasaka