• 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 10
  10

Maciej Szańkowski

Ur.06.02.1938 r. Studia: A. Kenar, Zakopane, J. Jarnuszkiewicz ASP Warszawa - dyplom /wyróżn./- 1963. Pedagog w Szkole Kenara w Zakopanem 1963 - 1966. Twórczość w zakresie rzeźby i medalierstwa, własnych technik z pogranicza mediów oraz rzeźby w powiązaniu z myślą o architekturze. Używane materiały to: żelazo, kamień, drewno, brąz, ceramika, beton, papier, elementy natury.

Jego myślenie o rzeźbie podlegało na przestrzeni lat wielu transformacjom, owocując licznymi cyklami, jak: Reliefy, "Formy sferyczne", "Składaki", "Rysunki" "Kalki", Miejsca (in situ) i pomniki jako rzeźba otoczenia.
Uczestniczył w wielu wystawach i sympozjach realizacyjnych począwszy od 1967 r. Wielokrotnie od 1970 zagranicą, w tym parokrotnie w Austrii, w RFN i Jugosławii, a także w Grecji, Szwajcarii i Japonii w 1982 r. W 1971 r. przebywa w Paryżu jako stypendysta Rządu Francuskiego. W wyniku udziału w wymienionych sympozjach realizuje liczne monumentalne prace w przestrzeni urbanistycznej w wielu krajach.

Jest też autorem pomników i innych monumentalnych realizacji w Sandomierzu, w Warszawie, Bletchley (Wielka Brytania), a ostatnio we Wrocławiu.

Zorganizował około 30 wystaw indywidualnych, retrospektywna wystawa artysty miała miejsce w Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta" w 1996 r. wystawie tej towarzyszyło wydanie monografii.

Za swą pracę zdobył wiele nagród m.in. Nagrodę Krytyki Artystycznej C.K. Norwida. W 1979 r. oraz Nagrodę Prezydenta Warszawy w 1989 r.
W 1982 r. obejmuje pracownię Rzeźby w PWSSP w Poznaniu (obecnie ASP), gdzie zostaje profesorem tytularnym w 1991 r.
Od 1996 r. kierownik Zakładu Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, profesor zwyczajny.

 

opisy do fotografii:

 

  1) "Forma sferyczna VI",Elbląg,1967
  2) "Przydrożna",Lindabrunn (Austria),1970
  3)  A. Durerowi,Norymberga,1971
  4) Z cyklu "Składaki",Warszawa,1974
  5) "Okno",Maribor (Słowenia),1977
  6) "Ryt",Hachioji (Tokio),1982               
  7) "Portret cienia", Ateny,1985
  8)"Między Niebem a Ziemią",(praca efemeryczna),1988
  9)Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego,Warszawa,1993
10)Fontanna Pamięci",Wrocław,2004