Barbara Bieniulis Strynkiewicz

Docent

 

Urodzona 1922-1996 r. w Warszawie.
Studia artystyczne w warszawskiej ASP, uzupełnione rocznym stypendium w Paryżu w 1948 r.
Dyplom 1950.Od tego czasu brała udział w szeregu wystaw o znaczeniu ogólnokrajowym.
Za granicą prezentowała swe prace w Nanc y 1967, Holstebor 1973.Wystawa indywidualna, Warszawa, 1967 oraz od 1963 stała wystawa plenerowa w Mogielnicy.

Obok rzeźby uprawia rysunek.
Prace  w kolekcjach muzeach krajowych w Warszawie i Poznaniu.
Autorka artykułów i recenzji zamieszczonych w latach 1948-50 w pismach literackich i artystycznych, monografia ‘’Rzeźba francuska XIX i  XX w .’’
Czytelnik  1947, oraz esejów o tematyce artystycznej 1970-90.
W latach 1975-82 kierownik w Zakładzie Rzeźby  na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.